Kvalité- och miljöpolicy

Kvalité- och miljöpolicy

Vi på Bofab arbetar ständigt med vår kvalité- och miljöpolicy. Genom att uppfylla våra kunders krav och förväntningar på våra produkter vad gäller kvalité, leveranssäkerhet, service och hållbara lösningar skapar vi långsiktiga relationer. Vi arbetar aktivt med att förebygga föroreningar så långt det är tekniskt och ekonomiskt rimligt. Vi ska även uppfylla lagar och andra krav, samt involvera våra anställda i vårt miljö- och kvalitetsarbete.
Vi på Bofab arbetar ständigt med vår kvalité- och miljöpolicy. Genom att uppfylla våra kunders krav och förväntningar på våra produkter vad gäller kvalité, leveranssäkerhet, service och hållbara lösningar skapar vi långsiktiga relationer. Vi arbetar aktivt med att förebygga föroreningar så långt det är tekniskt och ekonomiskt rimligt. Vi ska även uppfylla lagar och andra krav, samt involvera våra anställda i vårt miljö- och kvalitetsarbete.