Kvalité- och miljöpolicy

Kvalité- och miljöpolicy

Vi på Bofab arbetar ständigt med vår kvalité- och miljöpolicy. Genom att uppfylla våra kunders krav och förväntningar på våra produkter skapar vi långsiktiga relationer. Således jobbar vi mycket med att bibehålla den höga kvalitén vi har på våra produkter, leveranssäkerhet, service samt hållbara lösningar.

Vi arbetar aktivt med att förebygga föroreningar så långt det är tekniskt och ekonomiskt rimligt. Och vi ska även uppfylla lagar och andra krav. Samt involvera våra anställda i vårt miljö- och kvalitetsarbete.

recycling 304974 640
recycling 304974 640
Vi på Bofab arbetar ständigt med vår kvalité- och miljöpolicy. Genom att uppfylla våra kunders krav och förväntningar på våra produkter vad gäller kvalité, leveranssäkerhet, service och hållbara lösningar skapar vi långsiktiga relationer. Vi arbetar aktivt med att förebygga föroreningar så långt det är tekniskt och ekonomiskt rimligt. Vi ska även uppfylla lagar och andra krav, samt involvera våra anställda i vårt miljö- och kvalitetsarbete.